Circusshows en circusanimatie voor elk feest!


Globaal gezien heb je 4 verschillende mogelijkheden om jullie circusproject uit te werken.

Maak je keuze tussen:
* weekproject en jaarproject
* per klas en klasoverschrijdend

PER KLAS (onze voorkeur) 
Voordelen: 
- De leerlingen leren beter samenwerken met klasgenootjes.
- De leerkracht kan op een moment naar keuze de technieken met de klas inoefenen. 
- Organisatorisch gezien veel eenvoudiger

Nadelen: 
- Niet iedereen kan de techniek naar keuze doen maar op die manier leren ze overleggen welke technieken ze met de klas willen doen. 

KLASOVERSCHRIJDEND
Voordelen: 
- Iedereen kan zijn eigen lievelingstechniek doen.
- Ze leren samenwerken met kinderen van andere klassen. 
- Oudere kinderen kunnen de jongste helpen. 
- Heel leuk bij piramides want de oudste kunnen de jongste gemakkelijker dragen. 

Nadelen: 
- Doordat er gedurende de circuslessen uit elke klas verschillende leerlingen worden geplukt, is er zelden een klas compleet. Voor de leerkrachten is dat niet altijd even gemakkelijk.
- Als je de act wil inoefenen, heb je uit elke klas leerlingen nodig. 
- Bij grotere scholen is er soms onvoldoende materiaal om met de volledige school op hetzelfde moment te oefenen. Je kan dit oplossen door per graad klasoverschrijdend te werken of door extra materiaal te huren bij ons. 

WEEKPROJECT
Voordelen: 
- De volledige school is gedurende 1 week volledig in het thema van circus.
- Kort en krachtig en vraagt minder inspanningen van de leerkrachten
- Komt meestal voordeliger uit.

Nadelen: 
- Een drukke week maar het is één en al plezier. 

JAARPROJECT
Voordelen: 
- Doordat het project over een langere periode loopt, hebben de leerlingen meer tijd om te oefenen (vb: in de lessen lichamelijke opvoeding). Hierdoor is het eindspektakel meer afgewerkt en ligt het niveau van de show hoger.

Nadelen: 
- Komt soms duurder uit.
- Er kruipt meer tijd in en niet elke school wil daar zoveel tijd aan besteden.